Wystarczy powiedzieć raz

Kto jest wprawiony w sztuce wojennej, nie ogłasza drugiego poboru ani nie transportuje zapasów po trzykroć.

Dodaj komentarz