Dyscyplina i wyszkolenie

Jeżeli konsekwentnie wykonywane są twoje rozkazy, by szkolić żołnierzy, będą oni posłuszni. Jeżeli się tak nie dzieje, nie będą posłuszni. Ten, czyje rozkazy są konsekwentnie wykonywane, rozwija wzajemne relacje z ludźmi.

Dodaj komentarz