Relacja władcy i generała

Polecenia władcy nie przekraczają granic obozu, nie wtrąca się on do rozkazów wodza — oto niepodważalne przywileje wodza. Obejmując dowództwo nad armią, wódz zapomina o rodzinie i jest uważany za jedyny autorytet.

Dodaj komentarz