Pogłębiaj nierównowagę

Jeżeli są zwarci, sprawcie, aby zwarli szyki jeszcze bardziej. Jeżeli są rozproszeni, rozproszcie ich jeszcze bardziej. Jeżeli w ich szeregach są puste przestrzenie, powiększcie je.

Dodaj komentarz