Odpowiednia kolejność

(…) Armia triumfująca najpierw określa warunki zwycięstwa, a dopiero potem podejmuje działania prowadzące do bitwy. Armia pokonana najpierw staje do walki, a potem szuka zwycięstwa.

Dodaj komentarz