Nie zwalczaj ognia ogniem

Nie przeciwstawiaj się temu, co zwarte, zwartością. Nie przeciwstawiaj się temu, co rozproszone, rozproszonym. Nie przeciwstawiaj się temu, co pełne, pełnym. Nie przeciwstawiaj się temu, co puste, pustym.

Dodaj komentarz