Charakter armii

Jeżeli chcecie zrozumieć charakter armii, niech za wzór posłuży wam kusza z bełtami. Bełty to żołnierze, kusza to dowódca. A strzał oddaje władca.

Dodaj komentarz